“Рио Тинто” компани шинээр бүрдүүлсэн удирдлагын багаа танилцуулжээ. - НАМБУС

“Рио Тинто” компани шинээр бүрдүүлсэн удирдлагын багаа танилцуулжээ.

Танилцуулгад тус компанийн Эрчим хүч, эрдсийн группийн захирлаар ажиллаж буй Б.Болдыг Зэсийн группийн гүйцэтгэх захирлаар томилж буйгаа мэдээлсэн байна.
“Рио Тинто” компанийн гүйцэтгэх захирал Якоб Стаусхолм удирдлагын багтаа өөрчлөлт оруулж, түүнийгээ албажуулан албан ёсны сайтдаа байршуулсан байна.

Б.Болд 2016 оноос “Рио Тинто” компанийн Эрчим хүч, эрдсийн группийн захирлаар томилогдсон бөгөөд тус компанийн гүйцэтгэх захиралд нэр нь яригдаж байсан юм. 

Spread the love